Вишиванка - це не просто орнамент, це символ єднання багатьох поколінь, єднає нас повагою, і любов'ю один до одного! Зі святом, дорогі друзі!!!

 13.03.2019

 Посилення Палати як голосу бізнесу на місцях,  розширення  можливостіей в області експорту, зміцнення зв'язків із МСБ, активізація роботи з регіонами, органами влади і бізнес-асоціаціями – основні стратегічні цілі системи торгово-промислових палат на 2019 рік. На цьому акцентував увагу учасників засідання Ради ТПП України президент ТПП України Геннадій Чижиков.

«Ми – прибічники конструктивного діалогу. Палата розробила «Порядок денний бізнесу до влади». Майже чверть наших членів висловили свою думку. Бізнес хвилює обмеження доступу до фінансових ресурсів та на іноземні ринки, скорочення робочої сили. Всі ці проблеми не нові. Але їх вирішення стає для нас завданням 2019 року. Переконаний, треба об'єднати інструментарій держави та інструментарій ТПП і під координацією Міністерства економічного розвитку, як єдиного штабу, розвивати ці ініціативи. Ми маємо більше уваги приділяти консолідації навколо єдиної мети – добробуту нашої країни, розвитку українського бізнесу. Палата – це насамперед практична організація і ми маємо намір й надалі рухатися в цьому напрямі. Ми невипадково обрали слово «разом» як основний маркер і девіз нашої діяльності на 2019 рік. Бо лише разом ми зможемо змінити Україну на краще, – сказав Геннадій Чижиков. – Діалог між владою і бізнесом покращується. Бізнес став об'єднуватися з принципових питань. Тому Палата співпрацює з усіма органами, які впливають на діяльність бізнесу. Ми позиціонуємо себе одночасно як локальну і як глобальну організацію, взаємодіємо з владою на національному і на регіональному рівні».

До участі у засіданні долучилися голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна, виконуюча обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева, заступник міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Віктор Довгань і директор Офісу з просування експорту Андрій Демчук.

«Наше Міністерство має з ТПП України одну із найпродуктивніших співпраць. У ТПП є унікальна можливість – бути голосом бізнесу до влади та водночас нейтральним дискусійним майданчиком для обговорення міжсекторальних викликів», – сказала Ольга Трофімцева.

«Просування експорту не буде можливим, якщо виробник не почуватиме себе захищеним і конкурентоздатним. Ми цінуємо практичні партнерські відносини з ТПП України та наш прямий зв’язок. На цей рік ми намітили низку спільних заходів, щоб вирішити і впорядкувати проблемні питання», – сказала Ксенія Ляпіна.

«Тільки наша згуртованість, об’єднання зусиль дадуть змогу гідно відповісти на виклики сьогодення, забезпечити у цьому році вихід на нові рубежі економічного і соціального розвитку», – сказав Віктор Довгань.

«У січні ми з ТПП України уклали меморандум про співпрацю. Разом ми реалізовуємо освітньо-навчальні програми для МСБ і даємо бізнесу ази виходу на зовнішні ринки, доповнюючи одне одного», – сказав Андрій Демчук.

Розширення співпраці з органами влади допоможе формуванню сприятливого бізнес-клімату. Також цьому сприятиме подальша активна робота в комітетах підприємців при ТПП.

 

Із підсумками роботи системи ТПП за 2018 рік пропонуємо ознайомитися тут 

Словацька компанія "Sayuri Partnership" пропонує сприяння підприємцям Житомирщини у просуванні їх продукції на ринок Словакії.

Контакти компанії "Sayuri Partnership": 

Sayuri s.r.o.

Address: WESTEND TOWER Kancelária č. 8.8 Dúbravská cesta 1793/2, 841 04 Karlova Ves Bratislava, Slovensko

Telephone: +421 919 347 694 E-mails: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web: http://sayuri.sk/

МЗС Єфіопії інформує про наміри Міністерства торгівлі та Служби державних зікупівель та роспоряження майном країни перебування закупити 400 тис. тон пшениці (milling wheat).

Умови закупівлі у рамках тендеру (Inetnational Competitive Bidding) , розміщенна на веб сторінці Служби державних зікупівель та розпорядження майном Ефіопії (www.pppds.gov.et). 

 

 ЧИ МОЖЛИВО ВВАЖАТИ ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ ФОРС-МАЖОРНИМИ ОБСТАВИНАМИ (ОБСТАВИНАМИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)?

 27.11.2018

Протягом останіх днів з моменту оголошення Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", до ТПП України та регіональних ТПП надходять звернення щодо можливості загального засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) в зв'язку з даною ситиацією.

Засвідчення форс-мажорних обставин Торгово-промисловою палатою України є однією з функцій, передбачених Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 року №671 та Статутом ТПП України, також дану функцію мають право виконувати уповноважені нею регіональні ТПП.

Відповідно до законодавства України, засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) на підставі загальних ситуацій та/або введених/діючих режимів не передбачається. Одночасно для засвідчення обставин непереборної сили, які можуть виникнути  в конкретному випадку, необхідно наявність низки передумов.

Розуміючи актуальність даного питання, вважаємо за доцільне зазначити основний механізм засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) відповідно до діючого законодавства.

Так, згідно ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», визначено поняття таких обставин: «Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими  та іншими нормативними актами,  а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація,  військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані  умовами  відповідних  рішень  та актами державних органів   влади, закриття  морських  проток,  ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту  тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм,  циклон,  ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град,заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо».

Підставою для засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) є наявність однієї або більше обставин, зазначених вище, а також визначених сторонами за договором, контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими, відомчими та/чи іншими нормативними актами, які вплинули на зобов'язання таким чином, що унеможливили його виконання у передбачений термін.

Надані заявником документи для засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) мають свідчити про:

- надзвичайність таких обставин;

- непередбачуваність обставин;

- невідворотність;

- причинно-наслідковий зв’язок між обставиною/подією і неможливістю виконання заявником своїх конкретних зобов’язань.

Порядок засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) встановлюється Регламентом засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (далі - Регламент).

Відповідно до Регламенту, форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по кожному окремому договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим через наявність таких обставин.

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) за встановленою формою (відповідно Додаток№№1,2,3,4 до Регламенту) подається за підписом керівника підприємства, організації та з відбитком печатки підприємства, або за його дорученням – довіреною особою. Заява фізичної особи подається за її підписом особисто або за її дорученням – довіреною особою. До кожної заяви додається окремий комплект документів.

У заяві, зокрема, зазначається, які саме зобов’язання зобов'язання за договором, контрактом, угодою та/або законом, нормативним актом не можуть бути виконані у встановлений термін внаслідок настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили); конкретні форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), на які посилається заявник з посиланням і наданням доказів таких обставин; початок їх виникнення і термін дії, та інші належні відомості.

Більш детальну інформацію можливо отримати на Інтернет - сторінці ТПП України (http://www.ucci.org.ua/).За консультацією у конкретному випадку можливо звертатися до  Дирекції правового забезпечення діяльності ТПП України

Не вважаються форс-мажорними обставинами(обставинами непереборної сили) у будь-якому випадку: фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти, недодержання/порушення своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів тощо.

 

Ви тут: Анонси та новини