Сертифікат відповідності продукції "CERTPOL"


   Орган добровільної сертифікації продукції «CERTPOL» є структурним підрозділом Житомирської ТПП,що здійснює добровільну сертифікацію продукції та оцінку якості товарів,які виробляються та продаються споживачам підприємствами та підприємцями Житомирського регіону.

   Робота органу добровільної сертифікації «CERTPOL» базується на установчих документах ISO/IES у галузі сертифікації й управління якістю та відповідає вимогам стандарту ЕN 45011.

   Перевагами сертифіката органу «CERTPOL» є те ,що виробники та постачальники продукції представляють продукцію потенційним покупцям, як продукцію належної якості, що сприяє розширенню ринку збуту та підвищує довіру до нових товарів.

   Сертифікація проводиться тільки на продукцію, що не підлягає обов’язкової сертифікації в Україні.

   Заявником на проведення робіт по сертифікації може бути будь-яка юридична або фізична особа, якій потрібно отримати документ,що засвідчує відповідність перед’явленої продукції:

- по показникам безпеки;

- вимогам договорів (контрактів);

- нормативно- технічний документації ( ДСТУ, ГОСТам);

- технічним умовам;

- погодженим зразкам, тощо.

   Сертифікацію продукції проводять висококваліфіковані незалежні експерти, до проведення досліджень залучаються акредитовані дослідні лабораторії

Телефони для довідок : (0412) 43-19-32, 43-19-49

Сертифікат походження товарів та послуг


  Роботи з визначення країни походження товарів (послуг), а також оформлення та засвідчення сертифікатів походження на товари (послуги), виконуються Житомирською торгово-промисловою палатою відповідно до чинного законодавства України.

  Залежно від умов торгівлі,виду товару й інших факторів, уповноважені фахівці управління експертиз та сертифікації Житомирської ТПП грамотно і високоякісно оформлюють:

 • *Сертифікат форми «А» ( англійською або французькою мовами) - на товари українського походження, які підпадають під преференційний режим Генеральної Системи Преференцій при експорті на ринки країн ЄС, Японії, Туреччини, США;
 • *Сертифікат форми EUR-1 (англійською мовою) - при експорті товарів до країн ЕАВТ ( Ісландія,Норвегія, Швейцарія або Ліхтенштейн);
 • *Сертифікат форми СТ-1 (російською мовою) - на товари українського походження, що експортуються до країн СНД ;
 • *Сертифікат форми EUR-1, серія М (англійською мовою) - на товари українського походження я експорті в Республіку Македонія;
 • *Сертифікат загальної форми (англійською та російською мовами) - на всі товари українського походження при експорті в країни, з якими не обумовлені правила визначення країни походження товарів,а також видають у разі, коли товар не має преференційного доступу на ринок країни імпорту та у випадках відсутності або тимчасового припинення пільг на українські товари;
 • *Сертифікат походження форми У-1 (українською мовою) - на товари ,що потребують підтвердження українського походження в межах митної території України;
 • *Сертифікат походження (англійською або іспанською мовою) - для підтвердження українського походження товарів, що експортуються до Мексиканських Сполучених Штатів, та яким на території Мексики надаються преференції; * Сертифікат вільної торгівлі - на вимогу податкових інспекцій ,установ банків тощо країн-імпортерів;
 • *Сертифікат походження послуг – для підтвердження факту виконання послуги (наприклад, транспортні перевезення тощо) українським підприємством або суб'єктом ЗЄД України в межах або за межами митної території України. Цей сертифікат застосовують в межах України;
 • *Сертифікат продукції власного виробництва – на товари виробництва підприємствами України в межах закону «Про режим іноземного інвестування».

 *Визначення країни походження товарів (послуг), засвідчення і видача сертифікатів походження на товари (послуги) здійснюються у відповідності до міжнародних конвенцій, міжнародних угод, чинного законодавства України та Інструкцією про порядок визначення країни походження товарів / послуг, оформлення та засвідчення сертифікатів відповідних форм, затвердженою рішенням Президії ТПП України, протокол № 21(5) від 27лютого 2002р.

Телефони відділу сертифікації: (0412) 43-19-32

Інші послуги, які надає Управління експертиз та сертифікації:


 • Оформлення та засвідчення сертифікатів походження товарів усіх форм (Додаток №1)
 • Оформлення дублікату сертифіката - Видача переоформленого сертифіката
 • Складання експертного висновку про походження товару (послуг) за письмовим проханням замовника одночасно з оформленням сертифікату
 • Складання експертного висновку про походження товару (послуг) за письмовим проханням замовника після оформлення сертифікату
 • Оформлення додаткового аркуша до сертифікату
 • Визначення вітчизняного товаровиробника з видачею експертного висновку у випадках здійснення товаровиробником зовнішньоекономічної діяльності
 • Видача замінного сертифікату