Статус та місія ЖТПП

Житомирська торгово-промислова палата (надалі за текстом - "Палата"), є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, що об'єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об'єднання в регіоні діяльності Палати, з метою сприяння розвиткові народного господарства та національної економіки, її інтеграції у світову господарську систему, формуванню сучасних промислової, фінансової і торговельної інфраструктур, створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності в своєму регіоні, всебічному розвитку всіх видів підприємництва, зарубіжних країн, а також з метою представництва інтересів підприємств і організацій - членів Регіональної палати у відносинах з місцевими органами державної виконавчої влади.

Перспектива

Діяльність Житомирської торгово-промислової палати не обмежується перерахованими вище аспектами. Палата продовжує успішно прямувати шляхом зміцнення своїх позицій і втілення в життя нових концепцій. Вона модернізується, росте й розвивається відповідно до вимог новітніх технологій, готова зустрітися з науковими й економічними нововведеннями прийдешнього тисячоліття.

Протягом ХХІ сторіччя її основним завданням залишається ефективна робота на благо українських підприємств і економіки України.