ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАЙНА


Відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" висококваліфіковані експерти Житомирської торгово-промислової палати надають широкий спектр послуг з експертної оцінки майна:

 • Оцінка майна для підприємств різних форм власності (акціонерних товариств, КСП, підприємств та ін.);
 • Оцінка майна при створенні, реорганізації, банкрутстві підприємств;
 • Оцінка майна при продажу нерухомого і рухомого майна, визначення ринкової вартості;
 • Переоцінка основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
 • Оцінка майна при передачі його під заставу;
 • Оцінка майна при визначенні збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;
 • Оцінка пакетів акцій підприємств;
 • Визначення вартості майна, яке вноситься до статутного фонду товариств, і при розподілі майна кожного із засновників;
 • Визначення вартості обертів нерухомості підприємств, установ та інших юридичних осіб при продажу їх фізичним особам;
 • Визначення вартості внесків до статутного фонду, паїв при розподілі майна;
 • Оцінка цілісного майнового комплексу підприємств, у т. ч. аналіз фінансового стану підприємств;
 • Оцінка інтелектуальної власності;
 • Оцінка конфіскованого, безгосподарного майна та майна, яке перебуває в податковій заставі;
 • Оцінка майна військових об'єктів;
 • Оцінка землі.
Відділ експертної оцінки майна, тел.: (0412) 43-19-56